تک بیتی های ناب

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

آخرین مطالب

۱۶ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


کاش ذکری یادمان می داد در بابِ وصال

در مفاتیح الجنانش؛ شیخ عباس قمی


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۲ ، ۰۵:۲۳
احسان ....
شانه‌هایم تاب زلفت را ندارد، پس مخواهتخته‌سنگی زیر پای آبشاری بشکند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۲ ، ۱۷:۳۳
احسان ....
آمدی و هر خیال دیگری غیر از تو راپیش پایت سر بریدم،عید قربانی مگر؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۲ ، ۱۴:۳۴
احسان ....
سبز می پوشی، کویر لوت جنگل می شودعاقبت جغرافیا را هم تو عاشق می کنی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۲ ، ۰۷:۰۴
احسان ....
نمی خواهم غرورم را شکست دیگری باشداگر بر گونه هایم ردِ کارونی نمی بینی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۲ ، ۱۲:۲۹
احسان ....
من در تبت اسیرم و تو تشنه ی منی

افتاده اند ، ماهی و دریا به تور هـم
 تعداد آرایه های ادبی که در این بیت به کار رفته قابل شمارش نیست
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۲ ، ۱۱:۳۲
احسان ....

فهمیده ام از چشم تو تلخ است نگاهت

چون رشته ی من رشته ی بادام شناسی ست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۲ ، ۲۰:۰۹
احسان ....

روز مرگم نه به خود زحــمت بسیار دهید


 نه به من بر سـر گور و کفن آزار دهید  


  نه پی گورکن و قاری و غسال رویـــد


 نه پی سنگ لحد پــول به حجار دهید 


   به که هر عضو مرا از پس مرگــم به کسی


 که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید


   این دو چشمان قوی را به فلان چشــم‌چران


 که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید  


  وین زبان را که خداوند زبان‌بـازی بود


 به فلان هوچی رند از پی گفتـار دهید  


 کله‌ام را که همه عمـــر پر از گچ بوده‌است


 پاک تحویل علی اصغر گچکار دهیــد  


  وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیـــاه


 به فـــلان سنگ‌تراش سر بازار دهید  


  چانه‌ام را به فلان زن که پی وراجی است


 معده‌ام را به فلان مرد شکمخوار دهید  


  در سر سفره خورَد فاطمـه، بی‌دندان، غم 


 به که دندان مرا نیز بــدان یار دهید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۲ ، ۱۹:۵۶
احسان ....
ما کاسه های داغتر از آش بوده ایمشیطان زیاد دشمن پروردگار نیست
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۲ ، ۱۱:۲۹
احسان ....
شیطان از اول خوب می دانست آدم کیستبگذار لافِ عشق تهمت آفرین باشد
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۲ ، ۱۱:۰۱
احسان ....
تا نبندی ز سخن لب، نشود دل گویانطق عیسی ثمرِ روزه ی مریم باشد
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۲ ، ۱۰:۵۸
احسان ....
ما از تو،به غیر از تو نداریم  تمنّاحلوا به کسی دِه که محبّت نچشیدست
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۲ ، ۱۰:۵۴
احسان ....
ابرویِ توهرجاست خودِ کفر همان جاستاین ساده ترین شیوه ی اسلام شناسی ست
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۲ ، ۰۴:۴۵
احسان ....
من به شهریورِ چشم تو ارادت دارمتو به دی ماهِ دلم گوشه ی چشمی داری؟....
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۲ ، ۱۱:۲۱
احسان ....
خوب می فهمم چه حالی دارد از بی همدمیپابه پای گرگ ها سرگرم چوپانی شدن....
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۲ ، ۱۰:۴۰
احسان ....

یاد آن روز که از زلف گره وا می کرد

دو جهان بسته ی آن جعد چلیپا می کرد

غمزه و قهر و عتاب و گله و عشوه و ناز

بهر صید دلم اسباب مهیا می کرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۲ ، ۱۹:۲۰
احسان ....