تک بیتی های ناب

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

آخرین مطالب

۱۷ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

عقل اگر گاهی هوادارِ جنون شد عیب نیست

گاهگاهی عشق هم همرنگِ منطق می شود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۱ ، ۱۰:۰۷
احسان ....

روز و شب مالِ تمامِ مردم ِدنیا ،ولی

ساعتی از گرگ و میشش مالِ ما دیوانه ها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۱ ، ۱۹:۰۶
احسان ....

زاهد نداشت تابِ جمالِ پری رخانکنجی گرفت و ترس خدا را بهانه کرد... 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۱ ، ۰۹:۱۳
احسان ....

سیلِ دریا دیده هرگز بر نمی گردد به جوی


نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۱ ، ۱۵:۳۵
احسان ....

دزدی بوسه عجب دزدی پُرمنفعتیست

که اگر بازستانند دو چندان گردد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۱ ، ۱۸:۳۸
احسان ....

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست


سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۱ ، ۱۹:۰۹
احسان ....

گویی از تقدیر تلخم باخبر بودم ز پیش

مادرم میگفت من مشکل به دنیا آمدم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۱ ، ۰۶:۴۱
احسان ....

خالی تر از همیشه و از رو نمی رویم

از تشنگی پریم و لب جو نمی رویم

 بوی همیشه می دهد هر روزمان ولی

یک شب به میهمانی شب بو نمی رویم

چله نشین عشق مجازی شدیم و بس

گامی فرا تر از خم ابرو نمی رویم

لحظه به لحظه آهوی دل گرگ می شود

حتی بسوی ضامن آهو نمی رویم

صد بار شد که عشق به ما پشت کردو رفت

با این همه هنوز هم از رو نمی رویم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۱ ، ۱۷:۴۹
احسان ....

لرزدم دست، دهی چون به کفم دامن وصل

چون عطا عُمده بود، دست گدا می لرزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۱ ، ۱۷:۴۳
احسان ....

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت

کاش می گفتند در این ره، چه بر لیلا گذشت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۱ ، ۲۰:۱۴
احسان ....

به فریاد نگاهم گوش کن گر بسته ام لب را

که با چشم سخنگویت هزاران گفتگو دارم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۱ ، ۲۰:۰۸
احسان ....

پیله رنج من،  ابریشم پیراهن شد

شمع حق داشت ! به پروانه نمی آید عشق!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۱ ، ۱۷:۱۴
احسان ....

شاید آن روی فلک بهتر از این رو باشد


پشت این آینه بر جانب ما افتاده ست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۱ ، ۱۸:۵۵
احسان ....

یوسف ازتعبیرخواب مصریان دلسرد شد

 هفتصدسال است می بارد  فراوانیبس است !

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۱ ، ۱۸:۲۷
احسان ....

از کاسه شکسته نخیزد صدا درست

احوال ما مپرس که ما دل شکسته ایم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۱ ، ۱۸:۵۱
احسان ....

هجران تو را سهل شمردیم و چو دیدیم


این قاتل خونخوار عجب حرمله ای بود


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۱ ، ۱۹:۰۲
احسان ....

بیا که گریه‌ی من آنقدر زمین نگذاشت    

که در فراق تو خاکی، به سر توان کردن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۱ ، ۱۸:۳۰
احسان ....