تک بیتی های ناب

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

در حال انتقال آرشیو از بلاگفا هستم

آخرین مطالب

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

قرار بود که در قلب من تو باشی و بس 

مرا به خاطر این قرصهای قلب ببخش

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۱۳:۰۸
احسان ....

پدرم گفت سر سُفره دعـایی بکنیــد

ناگهان داد زدم : دلبر من را برسان !!

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۱۳:۰۵
احسان ....

تشدید در اُحِبُّ پر از ریزه کاری است

یعنی که دوست دارمت این روزهاشدید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۴ ، ۰۷:۳۰
احسان ....

شک ندارم اشک می ریزند ماهی ها در اب

اشک ماهی ها نباشد اب دریا شور نیست... 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۴ ، ۰۴:۱۹
احسان ....

 برق چشم تو به هر بت بخورد می شکند

چه کسی دیده بتی با هنر بت شکنی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۴ ، ۰۴:۵۹
احسان ....

با وضو آمد به قصد لیله الفرقت، علی !

ابن ملجم در شب احیاء چه قرآنی گشود!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۴ ، ۱۴:۱۸
احسان ....

پشت هر لبخندت اخمی تلخ پنهان گشته استغالبا خفته ست در هر صلح جنگ دیگری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۴ ، ۰۵:۲۴
احسان ....

"دوستت دارم " ندارد جز سکوتت پاسخی

باز من را مات این حاضر جوابی می کنی!!!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۴ ، ۱۱:۴۳
احسان ....

آدمی دیوانه چون من یار می خواهد چه کار؟!

این سر بی عقل من دستار می خواهد چه کار؟!

شعر خود را از تمام شهر پنهان کرده ام

یوسف بی مشتری بازار میخواهد چه کار؟!

هرکسی در خود فرو رفته ست دستش را نگیر!

کشتی مغروق سکاندار میخواهد چه کار؟!

نقشه هایم یک به یک از دیگری ناکام تر!

این شکست مستمر آمار میخواهد چه کار؟!

در زمان جنگ؛ دشمن زود اشغالش کند -

شهر مرزی جاده ی هموار می خواهد چه کار ؟!

کاش عمر آدمی با مرگ پایان میگرفت

مردن تدریجی ام تکرار می خواهد چه کار؟

بعداز این لطفی ندارد حکمرانی بر دلم!

شهر ویران گشته فرماندار می خواهد چه کار ؟!

 


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۱۴
احسان ....

"مردم " چشم تو حرف از مهربانی می زند

تا نباشد چیزکی " مردم " نگویند چیزها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۴:۴۰
احسان ....

از صد آدم یک نفر انسان خوبی می شود !

آخرش دوران ما دوران خوبی می شود !

میشود خودکامه کم کم مهربان و دست کم –

شهر ما هم صاحب زندان خوبی می شود !

گر در آمد اشک من از رفتنت دلخور نشو !

دست کم در شهرتان باران خوبی می شود !

چارراهِ  بی چراغ ِ قرمز ِ چشمان تو

-با کمی چرخش در آن-  میدان خوبی می شود !

طول و عرض کوچه تان را بارها سنجیده است

کفش من دارد ریاضیدان خوبی می شود !!!

آخرش روزی پشیمان می شوی از رفتنت

شعر من هم صاحب پایان خوبی می شود !


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۴:۲۶
احسان ....

شعر خواندم که تو را از سر خود اندازم

تو خودت شعر شدی در سر من افتادی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۴:۰۹
احسان ....

پیش من قول بده روسریت وا نشودکه من از شدت ایمان خودم شک دارم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۴ ، ۰۵:۱۶
احسان ....

از لبت آتش بریزد از رخت هم شیطنت


آمدی تا روزه ام را کله گنجشکی کنی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۴ ، ۰۳:۴۰
احسان ....

چال روی گونه ات آخر مرا دق می دهد


خواهشا دولت تمام چاله ها راپرکند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۴ ، ۰۳:۳۸
احسان ....

تمام زندگیم صرف شعر  گفتن شداز آن زمان که شنیدم  تو  شعر میخوانی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۴ ، ۰۳:۵۰
احسان ....